Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2019

goanywherewithme
16:37
0387 58de 500
Reposted fromYolosuppe Yolosuppe viainsanedreamer insanedreamer

November 18 2019

goanywherewithme
12:25
goanywherewithme
12:13
5500 6710
Reposted fromgrandville grandville viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
12:13
2643 ff38
Reposted fromzelbekon zelbekon viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
12:11
2567 f2c6 500
Reposted fromteijakool teijakool viajanuschytrus januschytrus

November 17 2019

goanywherewithme
21:30
2444 b5c8
Reposted fromkarahippie karahippie

November 15 2019

goanywherewithme
19:41
2751 f1f3 500
Reposted fromzrazik zrazik viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
19:39
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viarudosci rudosci
goanywherewithme
19:37
7781 6ecd
Reposted fromzciach zciach viajanuschytrus januschytrus

November 08 2019

goanywherewithme
16:10
Reposted fromtgs tgs viajanuschytrus januschytrus

November 05 2019

goanywherewithme
19:10
6021 a115 500
Reposted frombojesiewody bojesiewody viamemesjasz memesjasz
goanywherewithme
19:00
9186 7288 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
19:00
Reposted fromroweb roweb viaeyelyn eyelyn

November 01 2019

goanywherewithme
15:05
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
goanywherewithme
15:05
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
goanywherewithme
14:59
Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje i nie daj mu odejść. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
goanywherewithme
14:57
9232 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarudosci rudosci

October 31 2019

goanywherewithme
17:30
4728 270d 500
Reposted frommangoe mangoe viamemesjasz memesjasz

October 30 2019

goanywherewithme
17:57
5365 428c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
goanywherewithme
17:51
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl