Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

goanywherewithme
16:03
Żeby nauczyć się myśleć pozytywnie, trzeba trenować. Codziennie, systematycznie, konsekwentnie. Umiejętność pozytywnego myślenia jest jak mięsień. Im częściej go używasz, tym jest mocniejszy.
— B. Pawlikowska
Reposted frommortal mortal viaeternaljourney eternaljourney
goanywherewithme
16:01
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada vianezavisan nezavisan
goanywherewithme
15:59
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vianezavisan nezavisan
goanywherewithme
15:58
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski

January 12 2018

goanywherewithme
23:58
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaoversensitive oversensitive
goanywherewithme
23:55
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
goanywherewithme
23:52
4860 1b39
Reposted fromwyczes wyczes viaoversensitive oversensitive
goanywherewithme
23:51
6054 8b55
Reposted fromkrzysk krzysk viaoversensitive oversensitive
goanywherewithme
21:06
1338 0209 500
Reposted fromlaluna laluna viadancingwithaghost dancingwithaghost
goanywherewithme
20:03
20:02
goanywherewithme
20:00
9250 3ec1
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
goanywherewithme
17:35
1345 33c0 500
Reposted fromlaluna laluna viadancingwithaghost dancingwithaghost
goanywherewithme
17:35
W moim domu będzie parapet. Specjalny parapet dla rozmyślań. Rozmyślań i kubka herbaty.
Reposted frommefir mefir viadancingwithaghost dancingwithaghost
goanywherewithme
17:28
8374 02c0 500
Kaja Kowalewska / Melanżcholie
goanywherewithme
17:26
3252 194b 500
Reposted fromFero Fero viadancingwithaghost dancingwithaghost
goanywherewithme
17:26
17:26
goanywherewithme
17:24
2646 fb44 500
Reposted frommangoe mangoe viadancingwithaghost dancingwithaghost
goanywherewithme
17:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl