Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

goanywherewithme
19:56
4666 84a0

October 17 2018

goanywherewithme
22:00
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
goanywherewithme
20:58
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
goanywherewithme
20:54
4273 2e55
Reposted fromkluczka kluczka viaszydera szydera
goanywherewithme
20:54

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

October 16 2018

goanywherewithme
10:15
goanywherewithme
10:13
Immer noch meine Lieblingsszene :D
goanywherewithme
10:13
goanywherewithme
10:12
1180 9357 500
goanywherewithme
10:11
4379 83f9 500
Reposted fromrisky risky viaszydera szydera
goanywherewithme
10:11
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
goanywherewithme
10:09
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
goanywherewithme
10:07
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
goanywherewithme
10:07
1888 96b9 500
Reposted fromAnnju Annju viaszydera szydera
goanywherewithme
10:07
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viaszydera szydera

October 09 2018

goanywherewithme
13:36
6188 100b 500
Reposted frommakros makros viawithmyheadinspace withmyheadinspace

October 06 2018

goanywherewithme
16:54
Każdy początek to koniec czekania. Każdy z nas ma 1 (słownie: jedną) szansę na tym świecie. Każdy z nas jest jednocześnie czymś niemożliwym i nieuchronnym. Każde w pełni rozwinięte drzewo było najpierw nasionkiem, które czekało.
— Lab girl: opowieść o kobiecie naukowcu, drzewach i miłości. Hope Jahren
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty

September 27 2018

goanywherewithme
13:27

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viaszydera szydera
goanywherewithme
13:24
Myślenie za dużo o przeszłości nie zwróci ci jej. Stracisz teraźniejszość, a za chwilę będziesz mówił o niej przeszłość. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

September 26 2018

goanywherewithme
20:56
2710 8ec4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl