Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2019

goanywherewithme
16:16
8840 d708 500
Reposted frommarkovitsh markovitsh viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
16:13
4393 08bc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan

March 02 2019

goanywherewithme
19:14
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
19:05

Czym jest dla Ciebie wierność małżeńska?

Wierność to nie tylko brak fizycznej zdrady. Zdrada to nie tylko seks. Zdradą może być nałóg, alkohol, praca, relacja z mamą lub najlepszym kumplem.

Wierność to danie pierwszeństwa, nadanie priorytetu współmałżonkowi. W kolejce tych wszystkich niecierpiących zwłoki spraw, która do nas stoi, dajemy małżonkowi VIP pass do nas samych – naszych emocji, intelektu, duchowości, uwagi i ciała.

Wierność to także stanięcie ramię w ramię, gdy spieramy się z rodzicami czy własnymi dziećmi. To nie porównywanie partnera do sąsiada/sąsiadki czy bohatera ulubionego serialu, to także odpuszczanie po raz pięćdziesiąty, setny i tysięczny tych samych irytujących nas przewinień.

— "Do czego tak naprawdę zobowiązuje nas przysięga małżeńska?" https://pl.aleteia.org/
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty

February 20 2019

goanywherewithme
20:09
19.02.19  czasem tu wracam przewijam stronę w dół przypominam sobie  nadal nieszczęśliwa  tak mi się zdaje  co patrząc wstecz jednak było fajnie chyba nadal jest
— Aleksandra C.
Reposted frommerce merce viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
20:06
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
20:05
2723 ae5a 500
Reposted fromhare hare viaSkydelan Skydelan
20:04
0385 d2de 500
goanywherewithme
20:03
Takie wyczekiwanie, żeby coś albo ktoś z nami coś zrobił, jest powszechne. Sami nie czujemy się na siłach. Czekamy nieustannie na Mesjaszy, mesjaszków, na przesłania, poselstwa, zawiadomienia, objawienia.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
19:57
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
19:55
Reposted fromfelicka felicka viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
19:51
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
19:51
7704 422b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
19:50
W związku rządzi ten, kto kocha mniej.
Reposted fromcaraseen caraseen viaSkydelan Skydelan
goanywherewithme
19:49
0134 115a 500
Reposted frompunisher punisher viaSkydelan Skydelan

October 22 2018

goanywherewithme
19:56
4666 84a0

October 17 2018

goanywherewithme
22:00
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
goanywherewithme
20:58
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
goanywherewithme
20:54
4273 2e55
Reposted fromkluczka kluczka viaszydera szydera
goanywherewithme
20:54

potrzebuje kogoś
kto przytuli nie mnie
a moją duszę

zdejmie ze mnie nie ciuchy
a cierpienie

potrzebuje kogoś
kto zechce przytulić mnie
z całym moim bólem i wstydem

potrzebuje kogoś
kto da pewność swojego jestem
i mojego będę

potrzebuję kogoś kto nie zrani
i nie wykorzysta mojego poszarpanego

z a u f a n i a

kto o czwartej rano nie będzie mógł spać
czując moje łzy

głupia myślałam

że to Ty

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl