Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2017

goanywherewithme
18:06
W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.   
goanywherewithme
18:03
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
goanywherewithme
17:56
Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im sie, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje się sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno. 
— Izabela Sowa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
goanywherewithme
17:53
Wiecie dlaczego bywają takie noce
Kiedy nie śnicie?
Kiedy panuje mrok?
I całkowita cisza?
Cóż, oto przyczyna:
Po prostu są to noce
kiedy śnicie się komuś innemu.
Dlatego nie występujecie w swoich snach.
Po prostu
jesteście zajęci.
Gdzie indziej.
całkiem przyjemna wizja.
— Laurie Anderson "Czyjś inny sen"
Reposted fromrol rol viaszydera szydera

May 31 2017

17:34
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi vianezavisan nezavisan

May 30 2017

goanywherewithme
18:44
przygryza wargi w stylu "dzisiaj zatańczysz we mnie".
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

May 28 2017

goanywherewithme
20:09
3554 4fb9 500
Reposted fromsarazation sarazation vianezavisan nezavisan

May 23 2017

18:51
3486 17f6 500
Reposted frommontak montak viaszydera szydera
goanywherewithme
18:51
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaszydera szydera
18:51
0095 a750

You are what you drink

Reposted fromkinkdaddymink kinkdaddymink viaszydera szydera
goanywherewithme
18:49
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaeternaljourney eternaljourney
18:48
goanywherewithme
18:47
Żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem, nazywając to miłością.
Reposted fromorchis orchis viamole-w-filizance mole-w-filizance
18:47
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

18:44
Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.
— Alexandr Solzhenitsyn (via nu-davaj)
goanywherewithme
18:43
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viawithmyheadinspace withmyheadinspace

May 20 2017

goanywherewithme
11:50
9810 cec8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaalkohol alkohol
goanywherewithme
11:47
goanywherewithme
11:44
2072 7ac9
Reposted fromMrsEuterpe MrsEuterpe viaalkohol alkohol
goanywherewithme
10:17
1198 874d
Reposted fromoutline outline viaalkohol alkohol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl