Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

goanywherewithme
16:54
goanywherewithme
15:56
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
goanywherewithme
14:53
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera

June 22 2017

goanywherewithme
06:05
1644 4421 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoversensitive oversensitive
goanywherewithme
06:04
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaeternaljourney eternaljourney
goanywherewithme
06:04
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaeternaljourney eternaljourney
goanywherewithme
06:03
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viaeternaljourney eternaljourney
goanywherewithme
06:01
goanywherewithme
05:59
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
05:56

August 09 2017

goanywherewithme
16:54
goanywherewithme
15:56
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
goanywherewithme
14:53
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera

June 22 2017

goanywherewithme
06:05
1644 4421 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoversensitive oversensitive
goanywherewithme
06:04
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaeternaljourney eternaljourney
goanywherewithme
06:04
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaeternaljourney eternaljourney
goanywherewithme
06:03
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viaeternaljourney eternaljourney
goanywherewithme
06:01
goanywherewithme
05:59
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
goanywherewithme
06:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl