Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

goanywherewithme
20:18
Nauczyłam się wierzyć, że najbardziej niebezpiecznym człowiekiem świata jest ten, kto nie odczuwa wyrzutów sumienia. Ten, kto nigdy nie przeprasza i nie szuka przebaczenia.
— Julia. Trzy tajemnice
Reposted fromboutade boutade
goanywherewithme
20:16
8339 0a51 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarudosci rudosci

February 25 2020

goanywherewithme
13:02
8655 bdf5 500
Reposted frompaasiak paasiak viainsanedreamer insanedreamer
goanywherewithme
13:01

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
goanywherewithme
12:58
5913 7954 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
12:54
2333 d1db 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
12:53
2359 280c 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
12:52
Na jakiś czas straciłem wątek. Straciłem też wątki poboczne, scenariusz, ścieżkę dźwiękową, przerwę, torbę z prażoną kukurydzą i napisy końcowe.
— Nick Hornby - Wierność w stereo
goanywherewithme
12:49
2237 32b5 500
Reposted fromTamahl Tamahl viajanuschytrus januschytrus

February 23 2020

goanywherewithme
22:12

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viarudosci rudosci
goanywherewithme
22:09
goanywherewithme
22:09
7916 c99f 500
Happiness is important.
goanywherewithme
20:19
0781 99ab
Reposted fromfelicka felicka viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 12 2020

goanywherewithme
19:54
0208 da89
Reposted fromjareth jareth viajanuschytrus januschytrus
goanywherewithme
19:52
goanywherewithme
19:50
6131 f141
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamemesjasz memesjasz
goanywherewithme
19:46
0257 6569 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamemesjasz memesjasz
goanywherewithme
19:46
2676 bc13 500
Reposted fromRudeGirl RudeGirl viainsanedreamer insanedreamer
goanywherewithme
19:44
Nie urodziłeś się tylko po to, aby całe życie płacić rachunki i umrzeć. Pytanie, czy wiesz po co? Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.” I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Piotr C.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
goanywherewithme
18:38
5578 f3b4 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl