Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2020

goanywherewithme
17:32
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 09 2020

goanywherewithme
07:42
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Marley
Reposted fromcorvax corvax viadancingwithaghost dancingwithaghost
goanywherewithme
07:40
goanywherewithme
07:35
Wszystko się zmienia, a na niektóre rzeczy nie masz wpływu. Możesz starać się mieć wpływ, możesz spróbować walczyć, ale czasem warto odpuścić. Powiedzieć sobie, że czasem coś może Ci umknąć. Że czasem powinieneś puścić wolno nawet to, co naprawdę mocno kochasz.
— Magdalena Janikowska

January 07 2020

goanywherewithme
21:36

Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. 
Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: 
kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość.
Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens.

— Grażyna Jagielska
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

January 04 2020

goanywherewithme
11:52
6131 c225
goanywherewithme
11:45
Reposted fromnulaine nulaine viaeyelyn eyelyn
goanywherewithme
11:44
4712 f768 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
goanywherewithme
11:43
3844 1d30

January 02 2020

goanywherewithme
19:26

January 01 2020

goanywherewithme
19:38
O, rany! Co to był za rok. Połączenie ognia z wodą. Tornada szczęścia z pustynią smutku. Niezdecydowanie przeplatane z krzykliwą pewnością. Dużo uśmiechu, ogrom łez. Zaciąganie hamulców z pikanterią szybkości. Miłość. Niezadowolenie. Duma. Gorycz porażki. Tak oto wygląda życie. I jedyne czego Wam życzę to jego. Balansowania, sprawdzania, weryfikowania. Umiejętności odchodzenia i powrotu. Zdolności walki, stagnacji i obrony. Prawdziwego smaku życia.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viarudosci rudosci
goanywherewithme
19:34
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viarudosci rudosci
goanywherewithme
19:32
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudosci rudosci

December 31 2019

goanywherewithme
12:00
8997 246c 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viamemesjasz memesjasz
goanywherewithme
11:59
3399 70cf 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viamemesjasz memesjasz
goanywherewithme
08:06
9576 a2f4 500
goanywherewithme
08:06
Mała, pamiętaj, potrzebny Ci mężczyzna, który po rozkoszach cielesnych będzie potrafił Ci zapewnić rozrywkę intelektualną. 
— dokładnie
Reposted fromolewka olewka viawishyouwerehere wishyouwerehere
goanywherewithme
08:05
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere
goanywherewithme
07:59
goanywherewithme
07:58
O, rany! Co to był za rok. Połączenie ognia z wodą. Tornada szczęścia z pustynią smutku. Niezdecydowanie przeplatane z krzykliwą pewnością. Dużo uśmiechu, ogrom łez. Zaciąganie hamulców z pikanterią szybkości. Miłość. Niezadowolenie. Duma. Gorycz porażki. Tak oto wygląda życie. I jedyne czego Wam życzę to jego. Balansowania, sprawdzania, weryfikowania. Umiejętności odchodzenia i powrotu. Zdolności walki, stagnacji i obrony. Prawdziwego smaku życia.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl